Forside - labs.rutebok.no

Velkommen til NRI AS

Den 1. april 2017 ble oppgavene til Norsk Reiseinformasjon AS overført til Entur AS, ved virksomhetsoverdragelse.

Les mer

 

Entur AS overtar Norsk Reiseinformasjon AS sine oppgaver fra 1. april 2017

Entur

Norsk Reiseinformasjon AS (NRI) sine avdelinger for utvikling og produksjon er fra nevnte dato en del av Entur AS. De fleste av NRIs ansatte har allerede flyttet inn i Enturs lokaler i Schweigaards gate 23. Websiden er www.Entur.org.

Les mer...

NRI er samarbeidspartner på hack4no

Travelhack16stor

Vi er som vanlig representert på Kartverket og Difi sin store hackathon, med både data og hjelpsomme ansatte. Har du en ide som helt eller delvis baseres på våre åpne nasjonale rutedata? Da er du velkommen til å ta kontakt for informasjon og forhåndstilgang.

Les mer...

TIDR: rutesøk fra dør til dør i hele Norge

Tidr.no har en smart løsning for lagring av adresser som hjem, jobb og andre steder en ofte reiser til eller fra. I tillegg kan man dele informasjon med nettstedet om hvor en befinner seg i øyeblikket. Kombinasjonen gjør det mulig å søke og finne reiseforslag med et eneste tastetrykk.

Tidr2

Les mer...

Nye rutiner for levering og import av rutedata

Frem til nå har alle leverandører av rutedata sendt disse direkte til sin kontaktperson i NRI. Dette har fungert godt, men vi ønsker nå å gjøre innrapporteringen av rutedata og prosessen ved import mer strukturert, effektiv og kontrollert.

Transport

Les mer...

Har du prøvd Norgesruter?

Norgesruter

Norgesruter tilbyr rutesøk på all kollektivtransport i Norge og direkte mellom Norge og utlandet. Tjenesten er tilgjengelig på vanlig PC og har i tillegg apper for IOS, Android og Windows – gratis og uten reklame.
Les mer...

Regjeringen samordner arbeidet med nasjonal reiseplanlegger og elektronisk billettering:

Nytt selskap skal utvikle kundevennlige og effektive tjenester.

Regjeringen

Les mer...

Erfaringer: Kunngjøringsplikten av mai 2013

Den nye Kunngjøringsplikten skulle sikre at alle rutedata for kollektiv-transport ble gjort tilgjengelige på en konkurranse-nøytral måte, slik at lokale og nasjonale aktører kan benytte informasjonen til sine reise-planleggere. Eksempler på bruk av datamaterialet er søkemotorer for kollektivtransport på Gule Sider, Nokia Here og BMWs navigasjons-system. Inntil videre har Vegdirektoratet gitt Norsk Reiseinformasjon AS (NRI) ansvaret for drift og vedlikehold av «Nasjonal rutedatabase», der informasjonen blir samlet. Ordningen har eksistert i over ett år, men det mangler fremdeles en del på at vi kan si oss fornøyd med leveransene.

V820fors

Les mer...

Håndbok V820 erstatter Håndbok 107

V 820

Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Dette betyr at Håndbok 107 nå heter Håndbok V820. Denne finner du her.

Les mer...

Amobil.no har testet Nokias nye flaggskip: «Super navigasjon»

Windows-telefonen Nokia Lumia 1520 får jevnt over svært god kritikk i testen til Amobil. Men det som er mest interessant og gledelig for oss i Norsk Reiseinformasjon AS er omtalen av navigasjonstjenesten som vi leverer data til: «Nokia Here».

Amobil

Noter deg buss-symbolet under midten til høyre på forsiden.

Les mer...

Gule Sider lanserer ruteplanlegger for kollektivtransport

Gulesider 001

Gule sider bruker API fra Rutebok for Norge til sin ruteplanlegger for kollektivtransport. Det er mulig å søke kollektivreiser mellom bedrifter, personer, adresser og produkter i Gule sider sine kanaler.

Les mer...

Rutebok for Norge

Rutebok.no er en demo-versjon som viser hvordan man med data fra rutedatabasen vår kan presentere rutesøk med utfyllende reiseinformasjon på Internett. Nettsiden inneholder gyldige ruter fra vår database og er pr. dato den eneste websiden i Norge som omfatter ruter i hele landet, samt ruter mellom Norge og utlandet. Les mer...

Åpent API

NRI har en database som inneholder all kollektivtrafikk i Norge, samt noe inn og ut av landet. Les mer...