Forside - Foretaket

Norsk Reiseinformasjon AS (NRI) har ansvar for å utvikle og vedlikeholde en nasjonal rutedatabase som inneholder all kollektivtransport i Norge, samt direkteruter mellom Norge og utlandet. Dette skjer ved mottak, bearbeidelse, testing og kvalitetskontroll av rutedata tilsendt fra- eller på vegne av alle operatører med konsesjon på kollektivtransport i Norge. Innholdet i databasen kan vederlagsfritt benyttes av aktører som ønsker å formidle informasjonen videre til det reisende publikum. På rutebok.no kan du få demonstrert hvordan dette kan se ut på Internett.

På denne websiden vil du finne nyheter om NRI generelt, samt informasjon om utvikling og fremskritt vedrørende våre tekniske løsninger.

Norsk Reiseinformasjon AS startet med det som tradisjonelt har vært vårt viktigste produkt opp gjennom tidene: Rutebok for Norge. Her kan du lese mer om vår historie.

Rutebok for Norge

Rutebok.no er en demo-versjon som viser hvordan man med data fra rutedatabasen vår kan presentere rutesøk med utfyllende reiseinformasjon på Internett. Nettsiden inneholder gyldige ruter fra vår database og er pr. dato den eneste websiden i Norge som omfatter ruter i hele landet, samt ruter mellom Norge og utlandet. Les mer...

Åpent API

NRI har en database som inneholder all kollektivtrafikk i Norge, samt noe inn og ut av landet. Les mer...