Forside - Levering

Alle rutedata skal nå sendes til: rutedata@reiseinfo.no

Følgende vil da skje:

1. Leverandøren sine data lagres og det opprettes en sak (ticket) i Mantis. Mantis er et verktøy som NRI i mange år har benyttet internt for kommunikasjon og samarbeid på utvikling og oppfølging av programvare, samt både internt og eksternt på tilsvarende for søkemotor og API. 
2. Når data sendes til Mantis vil rette vedkommende i NRI varsles og starte bearbeidelsen av datamaterialet så raskt som mulig. Andre i NRI vil se om arbeidet blir påbegynt og fullført. 
3. Leverandøren kan logge seg på og følge prosessen med import av rutedata. Denne muligheten blir gitt etter første innrapportering. Om det oppstår vanskeligheter eller uforutsette stopp ved importen, kan NRI legge inn kommentarer til saken som leverandør da vil få melding om. Dette fungerer begge veier. 
4. Når importen er fullført vil leverandør få en e-post som bekrefter dette.

Grunnen til at vi ønsker å innføre denne rutineendringen er:

• Kontinuitet og sikkerhet: Enklere og raskere delegering og import ved fravær. 
• Åpenhet og kommunikasjon: Leverandørene kan følge prosessen og komme med innspill. 
• Mer strukturert: Vi kan lære av- og om hverandre og dermed luke ut feil og mangler. 
• Kvalitetssikring: Mantis kan brukes som bibliotek/arkiv i forkant av nye utsendelser og import.

For å komme i gang:

1. Send en e-post til rutedata@reiseinfo.no
2. Du vil få en e-post i retur med tilbud om å opprette en personlig konto i Mantis. Følg lenken i e-posten. Sjekk at e-postene fra Mantis ikke havner i søppelbøtta. 
3. I neste bilde må du legge inn brukernavn og velge passord. 
4. Logg på. I Mantis vil du enkelt kunne få en oversikt på alle oppdateringer du har sendt og eventuelle kommentarer på hver enkelt av disse.

Du kan melde inn nye tickes på to måter:

a) Logge deg på mantis.reiseinfo.no og velge ‘report issue’ fra toppmenyen. Her skriver du inn nødvendig informasjon. 
b) Send e-post til rutedata@reiseinfo.no med vedlegg. Det vil da automatisk bli opprettet en ticket.

Alle får beskjed på e-post når status endrer seg i din ticket (de forskjellige statusene har fargekoder forklart nederst Mantis) eller når det legges inn en kommentar fra de som er involvert i saken. I utgangspunktet er dette saker du eller andre i din organisasjon har meldt inn, men det kan være aktuelt å knytte dere til tickets på tvers av prosjekter.

Om dette virker litt forvirrende og vanskelig, kan en kontakte noen i produksjonsavdelingen i NRI for å få hjelp i starten.

Rutebok for Norge

Rutebok.no er en demo-versjon som viser hvordan man med data fra rutedatabasen vår kan presentere rutesøk med utfyllende reiseinformasjon på Internett. Nettsiden inneholder gyldige ruter fra vår database og er pr. dato den eneste websiden i Norge som omfatter ruter i hele landet, samt ruter mellom Norge og utlandet. Les mer...

Åpent API

NRI har en database som inneholder all kollektivtrafikk i Norge, samt noe inn og ut av landet. Les mer...